Aktualności

Cięcie drzewek po posadzeniu - 23 maja 2018

Nadrzędnym celem cięcia drzewek tuż po posadzeniu jest przywrócenie równowagi pomiędzy korzeniami, a częścią nadziemną. Zdarza się, że podczas wykopywania drzewek w szkółce system korzeniowy ulega uszkodzeniu i wtedy poprzez przycięcie części nadziemnej przywrócimy korzeniom odpowiednie warunki do pobierania wody i składników odżywczych z gleby, która da impuls pąkom do rozwoju. Kolejnym celem jest nadanie odpowiedniego kształtu koronie drzewka – ukształtowanie przewodnika – pędu głównego, niedopuszczenie do tworzenia się ostrych kątów rozwidleń z przewodnikiem, a także niedopuszczenie do zagęszczania się korony oraz zapewnienie odpowiedniej wysokości pnia. Tnąc nowo posadzone drzewka trzeba pamiętać, że mocne cięcie ogranicza zawiązywanie się pąków kwiatowych, a zatem zmniejsza owocowanie w następnym sezonie. Jeżeli zdarzy nam się sadzić dwuletnie drzewka o rozgałęzionej koronie na żyznej glebie i będziemy mieć możliwość regularnego nawadniania ich postarajmy się ograniczyć cięcie do minimum – wówczas stosujemy rozginanie pędów przeciwdziałając tworzeniu ostrych kątów z głównym pędem. Metoda ta sprzyja uzyskaniu pierwszych zbiorów już w następnym roku po posadzeniu. W odwrotny sposób postępujemy ze słabszymi drzewkami, sadzonymi na gorszej glebie bez możliwości ich regularnego podlewania. W tym przypadku prawidłowy rozwój jest uzależniony od silniejszego przycięcia, a pierwsze owoce pojawią się rok później.